แปลง push switch ให้เป็น trigger สวิตซ์ ด้วย Arduino UNO

หลายคนคงรู้จัก push switch ดี เนื่องจาก switch ชนิดนี้จะพบได้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป การทำงานของมันก็คือ เมื่อเรากดปุ่ม switch จะเชื่อมวงจรไฟฟ้าเข้าด้วยกันทำให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร แต่ถ้าเราปล่อยปุ่มเมื่อไหร่วงจรก็จะขาดกระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลนั่นเอง

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการนำ Aruduino UNO มาใช้ร่วมกับ push switch เพื่อให้เราเปลี่ยนจาก กดติดปล่อยดับ เป็น กดติด กดดับ หรือ ทำงานที่ซับซ้อนกว่านั้นได้ […]

อ่านต่อ…