วิธีการอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทาน (Resistor)

ตัวต้านทานส่วนใหญ่มักจะแสดงค่าไว้ด้วยแถบสี เนื่องด้วยขนาดที่เล็กและความทนกำลังวัตต์ที่ต่ำ แถบสีจะอยู่ได้คงทนกว่าตัวอักษร

รหัสแถบสีที่นิยมใช้มี 2 แบบคือแบบ 4 แถบสี และ แบบ 5 แถบสี ซึ่งจะแบ่งออกเป็นชุดของ หลักเลข, ตัวคูณ และ ความคลาดเคลื่อน ดังนี้

ยกตัวอย่างจากตัวต้านทานด้านล่าง

จะเห็นได้ว่าค่าแถบสีแบ่งออกได้ดังนี้

แดง, แดง, ดำ, ดำ, น้ำตาล
หลักเลข แดง, แดง, ดำ = 220
ตัวคูณ ดำ = 1
ความคลาดเคลื่อน น้ำตาล = 1%
ดังนั้น ค่าความต้านก็คือ 220 Ohms ความคลาดเคลื่อนที่ 1% หรือ 2.2 Ohms นั่นเอง

นั่นหมายความว่าถ้าเราเอามิเตอร์ไปวัด ค่าความต้านทานที่ได้ออกมาจะอยู่ระหว่าง 217.8 Ohms ถึง 222.2 Ohms