วิธีการอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทาน (Resistor)

แถบสีตัวต้านทาน

ตัวต้านทานส่วนใหญ่มักจะแสดงค่าไว้ด้วยแถบสี เนื่องด้วยขนาดที่เล็กและความทนกำลังวัตต์ที่ต่ำ แถบสีจะอยู่ได้คงทนกว่าตัวอักษร

รหัสแถบสีที่นิยมใช้มี 2 แบบคือแบบ 4 แถบสี และ แบบ 5 แถบสี ซึ่งจะแบ่งออกเป็นชุดของ หลักเลข, ตัวคูณ และ ความคลาดเคลื่อน ดังนี้

ตารางอ่านคาแถบสีตัวต้านทาน

ยกตัวอย่างจากตัวต้านทานด้านล่าง

ตัวต้านทาน 220 โอห์ม

จะเห็นได้ว่าค่าแถบสีแบ่งออกได้ดังนี้

แดง, แดง, ดำ, ดำ, น้ำตาล

หลักเลข แดง, แดง, ดำ = 220

ตัวคูณ ดำ = 1

ความคลาดเคลื่อน น้ำตาล = 1%

ดังนั้น ค่าความต้านก็คือ 220 Ohms ความคลาดเคลื่อนที่ 1% หรือ 2.2 Ohms นั่นเอง

นั่นหมายความว่าถ้าเราเอามิเตอร์ไปวัด ค่าความต้านทานที่ได้ออกมาจะอยู่ระหว่าง 217.8 Ohms ถึง 222.2 Ohms

สอบถาม ติดชม เสนอแนะ ได้ที่ช่อง comment ด้านล่างเลยครับ

แหล่งซื้อราคาถูกสำหรับคนที่เพิ่งเริ่ม

ชุด Arduino kit สำหรับผู้เริ่มต้น
แนะนำให้ซื้อจาก AliExpress เป็นชุด Starter kits มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับผู้เริ่มเล่นครับ (ราคาประมาณ 600-700 บาท)

Copyright © 2022. All rights reserved - ThaiArduino.Club