แปลง push switch ให้เป็น trigger สวิตซ์ ด้วย Arduino UNO

หลายคนคงรู้จัก push switch ดี เนื่องจาก switch ชนิดนี้จะพบได้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป การทำงานของมันก็คือ เมื่อเรากดปุ่ม switch จะเชื่อมวงจรไฟฟ้าเข้าด้วยกันทำให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร แต่ถ้าเราปล่อยปุ่มเมื่อไหร่วงจรก็จะขาดกระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลนั่นเอง

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการนำ Aruduino UNO มาใช้ร่วมกับ push switch เพื่อให้เราเปลี่ยนจาก กดติดปล่อยดับ เป็น กดติด กดดับ หรือ ทำงานที่ซับซ้อนกว่านั้นได้ […]

อ่านต่อ…

เริ่มเขียนโปรแกรมแรกกับ Arduino UNO R3

บทความอธิบายถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมลงใน Arduino UNO R3 โดยจะสั่งให้โปรแกรมหลอดไฟ LED build-in ที่ต่ออยู่กับ pin ที่ 13 กระพริบตามจังหวะ เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างง่าย แต่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับ Arduino […]

อ่านต่อ…

Arduino คืออะไร

Arduino คือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ตัดส่วนไม่จำเป็นต่างๆออกไป ทำให้มีขนาดกระทัดรัด กินไฟน้อยทั้งยังถูกลง ทำให้เรานำไปติดตั้งกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ซึ่ง Arduino นี้เป็นตัว Open Source ทั้งในส่วนของ software และ hardware นี่เองทำให้ Arduino ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง […]

อ่านต่อ…